Mappa dell'Albania nel 1913 (archivio ministero della Gran Bretagna)

Mappa dell'Albania nel 1913 nell'archivio del ministero deggli esteri Britannico.

MAP 910.05
Carte de l’Etat Albanais
Showing Boundaries included and not included in Delimitation of 1913
[PRO: FO 925/41160]

Questa è la cosidetta Grande Albania(Clicca sulla foto per ingrandire)

Gli albanesi parlano la lingua pelasgica nella sua forma pura .(Alleanza Evangelica ,1859)

(Italiano)
Questo desiderio per la Bibbia è anche sentita dalle tribù slave, ma anche dagli albanesi e bosniaci, solo che la la loro domanda non è così grande;per quanto riguarda gli albanesi dell'entroterra loro parlano la lingua pelasgica nella sua forma pulita, solo adesso si sta preparando una edizione del Nuovo Testamento.
Il nuovo testamento albanese ,adesso  distribuito , è stato "disegnato" per quella parte di popolazione nella quale la lingua è mischiata con elementi della lingua greca.

-------------------------------------------------------------------

(shqip , albanese)
Kjo dëshirë për Biblën është ndjerë edhe nga fiset tjera sllave, si dhe nga shqiptarët e boshnjakët, vetëm se kërkesa mes tyre nuk është aq e madhe; dhe për sa i përket shqiptarëve në pjesën e brendshme, të cilët flasin gjuhën pellazgjike në formën e saj të pastër, vetëm tani është duke u përgatitur një botim i Dhiatës së Re. Dhiata e Re shqiptare, tashmë e shpërndarë, është projektuar për atë pjesë të popullsisë mes të cilës gjuha është e përzier me elemente greke.

 Titulo:  The Religious Condition of Christendom: Exhibited in a Series of Papers, Evangelical Alliance, Volume 3
Autore: Evangelical Alliance
Editore: The Evangelical alliance, 1859
 

Pirro ,re combattente dell'Epiro , territorio abitato dai discendenti degli antichi Pelasgi e gli Illiri.(1890)

Un personaggio famoso fù Pirro, re combattente dell'Epiro , territorio nel nord-est Grecia, abitato dai discendenti degli antichi Pelasgi e gli Illiri.

 -------------------------------------------------------------------

(shqip, albanese)
Një personazh me famë ishte Pirro, mbreti luftarak i Epirit, territori në verilindje të Greqisë, i banuar nga pasardhësit e pellazgëve të lashtë dhe ilirëve.

-------------------------------------------------------------------
English
A famous personage was Pyrrhus, the warlike king of Epirus, the territory in the northwest of Greece,inhabited by descendants of the old Pelasgians and Illyrians.
p.142


Titolo: Epitome of the world's history, ancient, mediæval, and modern: with special relation to the history of civilization and the progress of mankind, Volume 1
Autore : Edgar Sanderson
Editore: Boston School Supply Company, 1890

Ricevi i nostri articoli via email


Inserisci la tua email:

By FeedBurner

Commenti recenti